نکات بهداشتی لازم برای نگهداری از الاینرها

 به دلیل بهداشتی بودن درمان باالاینرهای شفاف دندانهای بیمار درطی دوره بیمار دچار هیچ نوع پوسیدگی نمیشود.

این مزایا مستلزم رعایت چند نکته است که بیمار باید به انها حتما توجه داشته باشد

 

1- زمانی که غذا میخورید الاینر های شفاف را در بیاورید.

2- پیش از استفاده از الاینر دندانهای خودرا مسواک کرده و نخ دندان بکشید .

3- از مصرف نوشیدنی هایی که گرم هستند و رنگ مصنوعی دارند بپرهیزید.

4- خمیردندان و سفید کننده های مرغوب استفاده نمایید .

5- الاینرها را هربار پس از دراوردن بشورید.

6- زمانی که از الاینر استفاده نمی کنید انهارا داخل قاب هایی که لبخندخاص به شما هدیه میدهد قرار دهید.

7- دهان خودرا تمیز نگهدارید و اب زیاد بنوشید.

8- باالاینر خود سیگار نکشید

 

 

 

 

هرکجا که باشید هستیم

 

 در هر کجا ایران عزیزمان که باشید تنها با مراجعه به دندانپزشک معتمد خود یا دندانپزشکان معتمد ما در شهرتان

میتوانید درمان خودرا با الاینرهای لبخند خاص شروع کنید

 -----------------------------------------------------------------------------